Premi Cambra 2024 a la Millor Iniciativa Emprenedora

Convocatòria OBERTA

Des del 2023, els Premis Cambra incorporen una nova categoria, el premia la Millor Iniciativa Emprenedora, que tindrà les següents particularitats respecte les bases general d’aplicació.

Als efectes d’aquest guardó:

Es considerarà Millor Iniciativa Emprenedora al projecte empresarial d’una persona emprenedora o una empresa emergent, que aporti una gran capacitat de canvi, que desenvolupi productes o serveis, de gran innovació, altament desitjats o requerits per la societat. Iniciativa amb l’objectiu de créixer ràpidament i cobrir una clara necessitat existent.

Es tindrà consideració també d’aquells projectes que disposen d’un pla d’empresa amb gran capacitat de canvi, que podrà desenvolupar productes o serveis, de gran innovació, altament desitjats o requerits per la societat, amb l’objectiu de créixer ràpidament i cobrir una clara necessitat existent.

Per tant, podran presentar candidatures les persones físiques o persones jurídiques, ja estiguin legalment constituïdes i amb activitat en funcionament com aquelles persones físiques que, no havent-se constituït, disposen d’un pla d’empresa desenvolupat.

Requisits
Estar legalment constituïda o amb activitat a l’àmbit de la demarcació de la Cambra amb una antiguitat màxima de tres anys (en el moment de presentar la candidatura).
 
• En cas de no estar legalment constituïda, que almenys una de les persones físiques que presenten la candidatura tingui domicili a la demarcació de la Cambra.
 
• Requisit imprescindible per a les persones físiques que, no havent-se constituït, disposen d’un pla d’empresa, que s’aporti a la candidatura.
Jurat

El Premi Cambra a la Millor Iniciativa Emprenedora incorpora un jurat específic, en concret, els actuals membres del Plató d’Innovació de la Cambra de Comerç de Terrassa, que actuarà de pre-seleccionador, escollint tres candidatures.

Durant la celebració de l’acte de lliurament, les tres candidates al Premi Cambra 2024 a la Millor Iniciativa Emprenedora hauran de realitzar un pitch del projecte empresarial (de màxim 3 minuts).

Una vegada efectuades les tres exposicions, el públic assistent a l’esdeveniment determinarà el guanyador/a mitjançant votació.

Com a premi addicional per al guardonat/da d’aquesta categoria, tindrà dret a gaudir dels serveis de la Cambra de Comerç de Terrassa destinats a nous emprenedors durant un període determinat.

Objectiu

Distingir aquells projectes que combinin l’emprenedoria i la innovació desenvolupats per start ups o emprenedors de la demarcació amb un esforç destacat per impulsar la iniciativa emprenedora.

Candidatures

Podran concórrer al Premi en aquesta categoria totes les start up constituïdes amb màxim 3 anys d’antiguitat i/o projectes emprenedors de la demarcació en un estadi de maduresa del projecte i que hagin elaborat el seu pla d’empresa, segons els requisits establerts a les bases anteriorment descrites.

Mèrits

El jurat valorarà, en concret, les actuacions referides a:

 1. Experiència, trajectòria i competències de l’equip fundador.
 2. La innovació destacada en producte/servei, en processos o la incorporació de tecnologies i solucions digitals al model de negoci.
 3. Justificació de la necessitat de mercat que satisfà el projecte a desenvolupar.
 4. Oportunitat de negoci sustentada en un coneixement i experiència (Validació, Test de mercat, prototip o MVP).
 5. Justificació de la viabilitat econòmica i tècnica de l’empresa per desenvolupar el producte o servei.
 6. Model de negoci amb potencial creixement i escalabilitat internacional.
 7. Vincular les activitats a les indústries creatives, a l’àmbit científic i tecnològic o digital. 
 8. Haver participat a programes d’acompanyament a pre-acceleració o acceleració del projecte empresarial. Es valoraran els certificats de viabilitat obtinguts.
 9. Haver participat en rondes de finançament  i/o haver captat inversió.
 10. Grau d’innovació i creativitat: creació de nous productes i serveis, característiques innovadores i diferenciadores del producte, o servei que aporta valor afegit.
 11. Identificació dels recursos necessaris per començar el projecte. Els recursos han de coincidir amb el model de negoci presentat. 
 12. Les certificacions, acreditacions i/o patents obtingudes.
 13. Iniciació a la internacionalització, partenariats internacionals aconseguits o haver participat a programes d’intercanvi internacional com Erasmus for Young Entrepreneurs.
 14. Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, definits a l’agenda 2030.

*El termini de presentació de candidatures finalitza el divendres 26 d’abril de 2024

Les empreses que siguin guardonades rebran el reconeixement públic d’empresaris, directius i destacats representants del món econòmic i polític local, català i espanyol.

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA

C/Blasco de Garay 29-49
08224 Terrassa
Tel. 93 733 98 33

 

Segueix els #premiscambra a les xarxes: