Compromís i sostenibilitat old

El Compromís i la Sostenibilitat

Premi Cambra’19 al Compromís i la Sostenibilitat

Convocatòria oberta

Objectiu
Distingir aquelles empreses de la demarcació que han desenvolupat actuacions destacables en l’àmbit del compromís amb la qualitat, la millora contínua i la sostenibilitat, l’aplicació de les quals hagin representat un increment de l’equilibri entre la seva dimensió econòmica, social i ambiental.
En concret, en aquesta edició dels Premis Cambra es reconeixerà la tasca d’aquelles empreses de la demarcació que han fet un esforç per desenvolupar projectes singulars d’impacte social, mediambiental i econòmic en l’organizació de l’empresa per millorar tant el seu entorn intern com extern, buscant la satisfacció dels clients, resultats en les persones i la societat.

Candidatures
Podran concórrer al Premi en aquesta categoria totes les empreses de la demarcació que hagin impulsat activament i de manera voluntària projectes de compromís amb la qualitat, la millora contínua i la sostenibilitat, amb l’objectiu de millorar la seva situació competitiva i la seva proposta de valor, fent èmfasi en les millores organitzatives i de gestió d’acord amb estàndards internacionals, establiment d’estratègies encaminades a la satisfacció dels clients, el desenvolupament del talent i les persones i el compromís amb l’entorn.
Es valoraran aquelles candidatures que defensin els seus mèrits a través de dades objectives i demostrables, que puguin ajudar a valorar l’impacte de l’empresa en els àmbits esmentats.

Mèrits
El jurat valorarà les actuacions referides a:

  1. Establiment d’estratègies i objectius encaminats a la qualitat i la millora contínua, implantant normatives de qualitat orientades a la satisfacció dels clients, el respecte al medi ambient i a la prevenció de riscos, projectes d’integració dels sistemes de gestió esmentats d’acord amb normatives internacionals de referència (ISO-9000, ISO-14000, ISO-26000, EFQM, OSHAS-18000, EMAS, GRI, SGE21,…).
  2. L’aplicació d’una política de Responsabilitat Social Corporativa; de polítiques de sostenibilitat i eficiència energètica i/o de respecte amb el medi ambient basada en la qualitat, que hagi minimitzat l’impacte de l’activitat empresarial en l’entorn. Es a dir, accions i mesures que permeten optimitzar la relació entre la quantitat d’energia consumida durant tot el cicle de vida d’un producte i/o servei, mantenint la quantitat i qualitat dels productes i serveis obtinguts, millorant el benestar de les persones que intervenen en tot el procés, mitjançant la implementació de solucions tecnològiques o de gestió, o bé d’hàbits culturals en la comunitat.
  3. Actuacions dirigides a la millora de la gestió dels recursos humans de la pròpia empresa i la potenciació del talent del seu equip humà així com la realització d’accions destinades a posicionar la gestió del talent com a element clau en l’estratègia de l’empresa. També es valoraran accions innovadores en el procés de la gestió del talent i la posada en marxa de projectes per compartir coneixement i d’igualtat d’oportunitats, l’existència de plans de formació orientats a l’estratègia i el projecte empresarial, el seu grau de desenvolupament i l’aplicació de tècniques i eines innovadores.
  4. L’execució de projectes que afavoreixin el desenvolupament de les persones i que vagin dirigits a la generació d’ocupació i oportunitats d’inserció dels col·lectius més desafavorits.

Els guardons es lliuraran en el marc de l’acte de lliurament dels Premis Cambra que se celebrarà durant el mes de juny i les empreses que siguin guardonades rebran el reconeixement públic d’empresaris, directius i destacats representants del món econòmic i polític local, català i espanyol.

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el .
[one_second]

Més informació i
presentació de candidatures

Sra. Anna VerdaguerTel. 93 733 98 33averdaguer@cambraterrassa.es [/one_second]
[one_second] [button title=”Candidatures” link=”http://premiscambra.com/candidatures” target=”” size=”small” color=”default” class=””] [/one_second]