Premis Cambra 2012 – Parlament Mas-Colell II (25-06-2012)