Premis Cambra 2012 – Parlament Mas-Colell III (25-06-2012)