Empreses guardonades

Guanyadors edició 2007 pdf1

CIPSA de Rubí,
Premi CAMBRA 2007 a la internacionalització

LAMP SA de Terrassa,
Premi CAMBRA 2007 a la internacionalització

KONIXBERT Hi-tech SA de Sant Cugat del Vallès,
Premi CAMBRA 2007 a la innovació

SIMON TECH de Terrassa,
Premi CAMBRA 2007 a la innovació

COMPARTIR SL de Terrassa,
Premi CAMBRA 2007 a la sostenibilitat

ISS Facility Services de Sant Cugat el Vallès,
Premi CAMBRA 2007 a la sostenibilitat

CASA REX de Terrassa,
Premi CAMBRA 2007 al comerç, serveis i turisme

CHOCOLAT FACTORY de Sant Cugat del Vallès,
Premi CAMBRA 2007 al comerç, serveis i turisme

ELECTRICFOR SA de Rubí,
Premi CAMBRA 2007 a la formació empresarial

TAIET RESTAURANTS SL d’Ullastrell,
Premi CAMBRA 2007 a la formació empresarial

Sr. Jordi Sampé de Terrassa per a la creació de l’empresa GAUCHE DIVINE RECORDS,
Premi CAMBRA 2007 als nous emprenedors

Sra. Mònica Soria de Terrassa per la creació de l’empresa MONI’K,
Premi CAMBRA 2007 als nous emprenedors