Empreses guardonades

Guanyadors edició 2011  pdf1

BRUGAROLAS, SA, de Rubí,
PREMI CAMBRA 2011 a la Internacionalització

EUROFRAGANCE, SL, de Rubí,
PREMI CAMBRA 2011 a la Internacionalització

AJUDES TÈCNIQUES BACH, SLL, de Sant Cugat del Vallès,
PREMI CAMBRA 2011 a la Responsabilitat Social Corporativa

INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL, de Terrassa,
PREMI CAMBRA 2011 a la Responsabilitat Social Corporativa

SANMY, SA, de Terrassa,
PREMI CAMBRA 2011 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis

SERAFÍ INDÚSTRIA GRÀFICA PUBLICITÀRIA, de Terrassa,
PREMI CAMBRA 2011 a la Millor Iniciativa Comercial i de Serveis

RUBINUM, SA, de Rubí,
PREMI CAMBRA 2011 a la Formació i el Coneixement

TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU, de Terrassa,
PREMI CAMBRA 2011 a la Formació i el Coneixement

DELTALAB, SL, de Rubí,
PREMI CAMBRA 2011 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el Desenvolupament

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER, de Terrassa,
PREMI CAMBRA 2011 a l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el Desenvolupament

DOWN TO MOON, SLNE, de Sant Cugat del Vallès
PREMI CAMBRA 2011 a l’Empresa de Nova Creació

CELSA GROUP, de Castellbisbal
PREMI CAMBRA 2011 a la Iniciativa Empresarial a la Demarcació

Srs. Emili Lloveras i Martí i Miquel Lloveras i Martí, empresaris terrassencs
PREMI CAMBRA 2011 al Lideratge Empresarial