Premis Cambra 2012 – Parlament Mas-Colell V (25-06-2012)